Điều Khoản Sử Dụng

Khi sử dụng trang web Top1VungTau.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

  • Bản quyền: Top1VungTau.com sở hữu toàn bộ nội dung, thiết kế, logo và tài sản trí tuệ khác trên trang web này. Mọi quyền được bảo lưu. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản.
  • Nội dung: Chúng tôi cung cấp thông tin và đánh giá về các địa điểm, dịch vụ và sản phẩm tại Vũng Tàu trên Top1VungTau.com. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm xác nhận và kiểm tra thông tin trước khi đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm.
  • Trách nhiệm người dùng: Khi sử dụng Top1VungTau.com, bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không được sử dụng trang web này vào mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại đến người khác. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của mình trên trang web này.
  • Liên kết bên ngoài: Top1VungTau.com có thể chứa các liên kết đến trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài hoàn toàn là quyết định và trách nhiệm của bạn.
  • Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân của bạn và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truyền thông tin qua internet.
  • Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web Top1VungTau.com hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc sử dụng trang web này cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào.

Bằng cách sử dụng Top1VungTau.com, bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.